Potřebné dokumenty k AML

V rámci zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) mám jako realitní zprostředkovatel povinnost řídit se vnitřním oznamovacím systémem. V rámci tohoto systému je nutné ze strany realitního klienta vyplnit níže uvedené dokumenty, které souvisejí s inzercí nemovitosti realitního klienta.