Kontakt

DOBRÁ REALITKA

Pod značkou Dobrá realitka pracuje jediný realitní makléř registrovaný a poskytující služby podle zákona č. 39/2020 Sb. V souladu s tímto zákonem je realitní makléř pojištěn u České podnikatelské pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 0020172370, pojištění je sjednáno až do výše 10.000.000,- Kč. Živnostenský list je vydán pod číslem jednacím: MULTM/0015660/20/OŽÚ/Lna.

Dobrá realitka je registrovaný obchodní název pod číslem 0-488804 ze dne 19. 9. 2011.

Mgr. Miroslav Pokorný

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ