Dobré sousedské vztahy – jak je to se stavbou u vašeho plotu?

Dobré sousedské vztahy

Se sousedy je to v mnoha případech složité. Jak daleko od hranice mého pozemku může soused postavit bazén či parkovací garáž? A jakým způsobem se v této věci můžete bránit? Přinášíme vám nový článek ohledně pozice stavby a udržení dobrých sousedských vztahů.

Váš soused právě začíná stavět – co dělat?

  • Jednoho dne si všimnete hluku u souseda, který právě na něčem pracuje.
  • Je to blízko vašeho plotu, co by z toho mohlo být?
  • Bude to bazén, parkovací garáž anebo zahradní domek?
  • Určitě se ho se vší pokorou běžte zeptat.


Je vhodné se v této věci jít poptat ale také na lokální stavební úřad, kde zjistíte, o jakou stavbu konkrétně půjde, a jako souseda vás upozorní, co dále můžete udělat pro ochranu svých zájmů.

Ohlášení stavby a souhlas souseda

V případě, že se soused realizuje přístavbu anebo jinou související stavbu s mateřskou nemovitosti, např. garáž anebo altánek, je nutné mít k těmto typům staveb vydaný územní souhlas anebo rozhodnutí o stavbě. Tyto dokumenty však nejsou potřeba, pokud se stavba nově nenapojuje na veřejnou komunikaci, případně na jednotlivé inženýrské sítě. Co však v každém případě musel v rámci dobrých sousedských vztahů učinit, je informování sousedů o zamýšlené stavbě. Bohatě stačí i případný souhlas udělit pouze na stavební výkresy, dnes již není potřeba žádná specifická dokumentace.

Nesouhlasíte se stavbou? Dobrá realitka radí..

Pokud máte pochybnosti o nedodržení jednotlivých stavebních předpisů, případně jste svému sousedu nedali souhlas, např. se stavbou garáže přímo u vašeho plotu, je na pováženou, jak tuto situaci řešit. Vše blíže specifikuje vyhláška § 25 stavebního zákona č. 501/2006 Sb:

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií), požadavky na denní osvětlení a oslunění, a na zachování kvality prostředí. Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu.

(2) Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností; v takovém případě se odstavec 4 nepoužije.

(3) Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m.

(4) Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových.

(5) Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.

(6) S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

(7) Vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace; tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby a u budov, jejichž umístění stanoví vydaná územně plánovací dokumentace.

(8) Vzájemné odstupy a vzdálenosti se měří na nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, balkonů, lodžií, teras, dále od hranic pozemků a okraje vozovky pozemní komunikace.

Zdroj: zakonyprolidi.cz

V případě, že potřebujete pomoci v této věci, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit. Poskytuji právní služby, a společně s vaším sousedem se domluvíme na řešení této věci.

Mgr. Miroslav Pokorný, Dobrá realitka, s.r.o.

Sdílet:

Máte nějaké dotazy? Potřebujete poradit s prodejem, pronájmem či nákupem nemovitosti? Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.

Novinky ze světa realit a aktuální nabídka nemovitostí do vašeho e-mailu.