Daň z nemovitosti a daňové přiznání pro rok 2023

Daň z nemovitosti a daňové přiznání

Do konce ledna je nutné podat daňové přiznání na rok 2023. Kdo podává daňové přiznání? Jaké jsou penále a úroky z prodlení? A jak se počítá výsledná daň? To vše vám přinášíme v našem nejnovějším článku.

Koho se týká daň z nemovitostí?

Daňové přiznání pro daň z nemovitosti jsou povinni podat všichni, kdo v minulém roce nabyli do svého vlastnictví nemovitost. Tedy pokud jste v roce 2022 zakoupili pozemek, stavbu či bytovou jednotku, platbě se v tomto případě nevyhnete. Stejně tak platí, že daň zaplatíte i v případě, že došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení daně např. ke změně výměry, druhu pozemku nebo třeba ke změně v užívání stavby. Pokud už nemovitost nevlastníte, např. z důvodu darování či prodeje, musíte tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

Podání daňového přiznání a penále

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do 31. ledna 2023. Daňové přiznání se podává u finančního úřadu, pod který vaše nemovitost spadá, nikoliv tam, kde máte své bydliště. Formulář daňového přiznání je možno stáhnout na webu finanční správy, daňové přiznání tak podáte i z pohodlí domova díky online finančnímu úřadu.

V případě, že nestihnete podat daňové přiznání včas, vás čekají penále za opožděné podání. Penále běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však 5 % vyměřené daně, přičemž maximálně může činit 300 000 Kč. Pokuta se vám promíjí, pokud nepřekročí 1 000 Kč.

Platba a výše daně

Výše daně z nemovitosti se odvíjí od:

  • Výměry pozemku, stavby nebo jednotky (v metrech čtverečních)
  • Koeficientu nastaveného státem pro jednotlivé typy nemovitostí
  • Místního koeficientu stanoveného příslušnou obcí

Daň je splatná 31. května 2023. Pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek – první se hradí do 31. května, druhá do 30. listopadu 2023. Den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet. Není-li uhrazeno do pátého dne po dni splatnosti, nabíhá poplatníkovi od prvního dne zpoždění úrok z prodlení, který odpovídá výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Nepřesáhne-li 200 Kč, úrok z prodlení se promíjí.

Platební údaje finanční správa zasílá složenkou s údaji na adresu poplatníka nebo do datové schránky. Poplatník, který nemá datovou schránku, může požádat o zaslání informací e-mailem.

Potřebujete pomoc s daňovým přiznáním? Zavolejte mi a já vám s vyplněním daňového přiznání pomohu. S Dobrou realitkou se již nebudete muset bát úroků z prodlení.

Sdílet:

Máte nějaké dotazy? Potřebujete poradit s prodejem, pronájmem či nákupem nemovitosti? Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.

Novinky ze světa realit a aktuální nabídka nemovitostí do vašeho e-mailu.