Co očekávat od novelizace stavebního zákona v roce 2024?

Novelizace stavebního zákona

Letošní rok byl z pohledu stavebního zákona rokem plným změn. Stavební zákon prošel v letošním roce novelizací, která vstupuje v platnost dne 1. 1. 2024. Jaké změny přinese nový stavební zákon? Co můžeme od něho očekávat? Co naopak zůstane zachováno? Omrkněte novelu stavebního zákona společně s Dobrou realitkou!

Očekávaná zlepšení

Menší změny ale i významné zásahy do stavebního zákona. Co konkrétně dostálo kýžené zákonné změny?

  • Dodatečná legalizace černých staveb – jednou z významných změn je určitě možnost dodatečné legalizace černých staveb. Do současnosti těmto typům staveb hrozilo, že budou muset být odstraněny svým majitelem či státem na náklady majitele. Nyní bude možné provést dodatečnou legalizaci stavby, byť za lehce přísnějších podmínek.
  • Otázka vzniku Nejvyššího stavebního úřadu zodpovězena – Nejvyšší stavební úřad a ani zamýšlená soustava stavebních úřadů nakonec nevznikají. Zřízen bude pouze Dopravní a energetický stavební úřad, který bude mít na starosti hlavně dopravní a energetické stavby. Pro běžné stavebníky tedy budou i nadále fungovat stávající příslušné stavební úřady.
  • Snížení administrativy? Ano i ne – celý administrativní proces by měl být nyní více efektivní a jednodušší, nicméně stále celý proces získání stavebního povolení neproběhne na jeden zátah, jak bylo již dříve přislíbeno. I nadále se nevyhnete zajišťování některých podkladových stanovisek či vyjádření.
  • Novinka ve formě jednotného environmentálního stanoviska – úplnou novinkou je vydávání tzv. Jednotného environmentálního stanoviska, které by mělo integrovat vyjádření, stanoviska a rozhodnutí vydávaná v oblasti životního prostředí dle jednotlivých právních předpisů tak, aby budoucí stavebník nemusel sám zjišťovat stanoviska jednotlivých dotčených úřadů.

Co zůstává stejné?

U některých náležitostí není třeba v souvislosti s novelou stavebního zákona očekávat jakékoliv dodatečné zákonné změny. O které se konkrétně tedy jedná?

  • Třídění staveb – současná podoba zatřízení staveb zůstává v nezměněné podobě
  • Sloučení územního a stavebního řízení – sloučení územního a stavebního řízení do jednoho povolovacího řízení zůstává
  • Elektronické podání žádosti o stavební povolení – do budoucna zůstává v nezměněné podobě
  • Závazné lhůty – jednotlivé závazné lhůty pro vydání povolení zůstávají i nadále v nezměněné podobě, tedy např. pro jednoduché stavby to je stále hraničních 30 dnů
  • Princip úplné apelace – princip úplné apelace zůstává v nezměněné podobě

Odborná veřejnost prozatím stále dumá, zda s novelou stavebního zákona přijde i slibované zrychlení a zjednodušení stavebního řízení při výstavbě nemovitostí. Teprve čas nám plně ukáže, jak moc je tato novela uživatelsky opravdu účinná.

Dobrá realitka – Mgr. Miroslav Pokorný

Sdílet:

Máte nějaké dotazy? Potřebujete poradit s prodejem, pronájmem či nákupem nemovitosti? Neváhejte mne kdykoliv kontaktovat.

Novinky ze světa realit a aktuální nabídka nemovitostí do vašeho e-mailu.